Telefonická čísla pro krizovou intervenci a konzultace po telefon, +420 241 410 909 preferujeme volat na pevnou linku u mobilních čísel je zde špatný signál
Centrum pro rodinu poskytuje
Ambulantní adiktologickou léčbu