Telefonická čísla pro krizovou intervenci a konzultace po telefon, +420 241 410 909 preferujeme volat na pevnou linku u mobilních čísel je zde špatný signál
KONTAKT
Ambulance adiktologie, epidemiologie a zdravotní prevence
pro dospělé, děti a dorost
Kateřinská 34, Praha 2, 128 00 v objektu poliklinika Medika k.s.
E-mail
cprustav@gmail.com
Telefon
+420 241 410 909, +420 603 291 593
Datová schránka
kacc7bt