Telefonická čísla pro krizovou intervenci a konzultace po telefon, +420 241 410 909 preferujeme volat na pevnou linku u mobilních čísel je zde špatný signál
SLUŽBY
Služby
jsou poskytovány bezplatně
Vstupní a kontrolní zhodnocení adiktologem
Vstupní a kontrolní zhodnocení psychiatrem
Vstupní a kontrolní zhodnocení psychologem
Individuální terapie
Skupinová terapie
Rodinná terapie a poradenství
Odborné sociální poradenství
Diagnostika v oblasti návykových nemocí
Testy na přítomnost návykových látek v moči
Sociální práce
Casemanagement
Potravinová banka
Ceník
jsou poskytovány bezplatně