Telefonická čísla pro krizovou intervenci a konzultace po telefon, +420 241 410 909 preferujeme volat na pevnou linku u mobilních čísel je zde špatný signál

O NÁS

 

statutární zástupkyně a odborná ředitelka

PhDr. Simona Sedláčková MSc.

 

zástupkyně ředitelky

Mgr. Petra Mládková

 

koordinátor programů

Ing. Lumír Hřebík

 
Sídlo

Kateřinská 34, Praha 2, 120 00
IČ: 06774750

 
Náš tým
 
Adiktologická ambulance pro dospělé
adiktologie; odborné sociální poradenství
 
Mgr. Petra Mládková
vedoucí adiktologické ambulance pro dospělé, adiktolog
 
PhDr. Simona Sedláčková MSc.
adiktoložka, terapeutka
 
Bc. Dorota Hostková
adiktolog, poradce
 
Evžen Klouček
vedoucí doléčování, terapeut
 
Hana Kužílková
vrchní sestra
 
Adiktologická ambulance pro děti a dorost
Adiktologie; psychologie; speciální pedagogika
 
PhDr. Simona Sedláčková MSc.
vedoucí adiktologické ambulance pro děti a dorost
 
Mgr. Petra Mládková
adiktolog, poradce, sociální práce
 
Mgr. Tatiana Sechkar
psycholog
 
Bc. Dorota Hostková
adiktolog, poradce
 
Bc. Dagmar Teufel
všeobecná sestra
 
Epidemiologická ambulance
testování covid-19, hepatitis, HIV; zdravotní prevence a edukace
 
Doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD.
vedoucí epidemiologické ambulance
 
Bc.Dagmar Teufel
všeobecná sestra
 
další spolupracující odborníci:
Prof. MUDr. Ivo Paclt, prim. MUDr. Michal Považan PhD., MUDr. T. Hněvkovská, Mgr. Kateřina Beji MSc. MHA, PaedDr. Kateřina Marková – Rehabilitační klinika Monáda s.r.o.
 
supervizoři minulí i současní:
MUDr. Kamil Černý, PhDr. Jiří Drahota, MUDr. František Matuška, PhDr. Jiří Libra, PhDr. Jiří Broža, PhDr. Ivan Douda, MUDr. Martin Vimr
 
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.