Telefonická čísla pro krizovou intervenci a konzultace po telefon, +420 241 410 909 preferujeme volat na pevnou linku u mobilních čísel je zde špatný signál

Stáhnout Výroční zprávu 2022

Stáhnout Výroční zprávu 2021

 
Aktuality

Milí rodiče, nyní je možné v rámci dětské aditologické ambulance využívat toto telefonní číslo: +420 257 913 183

 

CPR-Aktivizace a sociální rehabilitace. Můžete projekt podpořitv akci ČSOB pomáhá regionům.

Upoutávka : https://www.youtube.com/watch?v=drq49Q3h9P8

Odkaz na webové stránky, kde je možné projekt podpořit    :   

https://csobpomaharegionum.csob.cz/detail-projektu/2656-cpr-aktivizace-a-socialni-rehabilitace?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=projects.donating-started-npos&utm_content=project-button

 

V tuto doby více než kdy jindy poskytujeme i krizovou intervenci, v rámci našich psychosociálních služeb, individuální a rodinné poradenství i poradenství v obtížné životní situaci. Péči poskytujeme i klientům z Ukrajiny a dalším osobám ohroženým současným konfliktem.

Informace o strukturovaném léčebném programu pro rodiče najdete v sekci Strukturovaný léčebný program pro matky (otce) s dětmi

 
 
Adiktologická ambulance, ambulance zdravotní prevence a epidemiologie

Kateřinská 34, (poliklinika Medika k.s.), Praha 2, 120 00

Vážení klienti, v rámci adiktologické ambulance lze čerpat úvodní diagnostiku míry užívání návykových látek, alkoholu, nebo míry dalších závislostí. Dále bude vyhodnoceno, zda je možné Vám nabídnout léčbu ambulantní formou, jejíž cílem je změna životného stylu a dělat věci jinak. K tomu, aby bylo možné dělat věci jinak, je nutné zamýšlet se nad tím co je pro mě v životě důležité, nebo po čem toužím, nebo být prostě šťastný, někdy je ale termín šťastný, šťastná velmi složité zachytit a vlastně to co spolu můžeme dělat je po tomto významu pátrat společně. Abstinenci Vám neumíme zařídit, ba ani neumíme zaříkávat.

Ambulantní léčba – Denní program:

Můžeme Vám pomoci s kontrolou Vás samých, např. skupinovým sezením v rámci denní léčby a spolu s tím s kontrolou abstinence. Jak na to? Přihlašte se na vstupní vyšetření na telefonu 241 410 90, v případě, že se domluvíme, je možné, aby Vám vystavil PL neschopenku a můžeme od září začít. Nyní přes prázdniny budou sezení probíhat individuálně, počítejte s nutností dodržování pravidel, tj. účast a abstinence.

Co když to nezvládnu ?

Nevadí – Je tu i ústavní léčba např. PL Červený Dvůr, PL Kosmonosy, Neo Centrum, aj…..

Kde je to štěstí co slibujete ?

To lze hledat a my Vám za tímto účelem můžeme nabídnout psychoterapii, ale v této fázi nesní vhodné užívání návykových látek, alkoholu a léků.

 

 
Adiktologická ambulance a ambulance zdravotní prevence pro děti a dorost

Kateřinská 34, (poliklinika Medika k.s.), Praha 2, 120 00

 

Zařízení získalo Certifikát odborné způsobilosti pro organizace poskytující služby uživatelům návykových látek na čtyři roky.

Vážení rodiče, možné důvody Vašich návštěv s dítětem, nebo mladým dospělým, mohou být z důvodu užívání návykových látek, nebo experimentu s některou z návykových látek. Důvodů může být mnoho, zájem o to zkusit jaké to je, zvědavost, ta ale pomine. Nejčastějším důvodem může být, že my jako rodiče si nějak nestačíme všimnout, že naše milované dítko roste a tak jak roste tak se posouvá ve vývojové škále. V některém z našich podcastů toto blíže vysvětlíme. Můžete se také podívat do publikace PhDr. Trapková, MUDr. Chvála Sociální děloha a Časová osa. 

Naše dítě není malý dospělý! Má již své emoční potřeby a smutky a ty máme každý jiné a někdy není, ani v naší moci je změnit z pozice rodičů, ale lze si o nich pohovořit a třeba začít dělat věci jinak a to může vést k úzdravě. Může se však jednat o rané trauma, práce s traumatem vyžaduje delší čas na jeho zhojení.

 

Co je práce adiktologa:

Úvodní zhodnocení

Provádění testů na přítomnost NL v krvi, dechu, nebo moči, včasná intervence, poradenství, poradenství pro rodiče

Doporučení do dalších léčebných zařízení a ke specialistům

Adiktologická terapie individuální

Adiktologická terapie rodinná

 

Je tedy nutné na počátku správně nadefinovat cíle,nebo kdykoliv průběhu spolupráce. Nečekejte tedy, že u nás dítě opravíme, můžeme však s laskavostí společně hledat cestu ke změně.

 

Terapeutický proces však může začít teprve tehdy, pokud jsou dodržována pravidla a je zajištěna abstinence nejméně 3 týdny. Do té doby platí nutnost ambulantního, nebo rezidenčního léčebného programu. Vašim dětem, nebo mladým dospělým se může stát, že několik ambulantních sezení je vlastně jedna velká nuda – ano to máte pravdu – Nuda je předstupeň úzkosti. Tudíž zejména v době pokusu o abstinenci od stimulantů, nebo alkoholu, budete prožívat těžší období smutku, marnosti a nenaplněnosti. Souvisí to jak s novou životní cestou dospívání, tak s nižší produkcí Dopaminu, než na kterou ste zvyklí. – Myslíme, že to je ten moment, kdy mže začít hledání nových cest, jak dělat věci jinak, aby mě život bavil.